مبانی نظری تحقیق و پيشينه تحقیق نظریه ها و مفاهیم رفتار مدیریت سود و هموارسازی سود

دانلود فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های مدیریت سود و هموارسازی سود در 80 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. فهمبانی نظری تحقیق و پيشينه تحقیق نظریه ها و مفاهیم رفتار مدیریت سود و هموارسازی سود|39023781|feather|فصل دوم ادبیات تحقیق و پيشينه تحقیق نظریه ها و مفاهیم مدیریت سود و هموارسازی سود,مروری بر نظریه های هموارسازی سود,مبانی نظری تعاریف مدیریت سود,فصل دوم پایان نامه مدیریت سود,پیشینه پژوهش طبقه بندی مدیریت سود,پایان نامه نظریه های مدیریت سود,آریاف
هم اکنون فایل با مشخصه ی مبانی نظری تحقیق و پيشينه تحقیق نظریه ها و مفاهیم رفتار مدیریت سود و هموارسازی سود وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های مدیریت سود و هموارسازی سود در
80 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده.


فهرست مطالب:1-2- مقدمه
2-2)مفهوم سود گزارش شده و سود واقعی
3-2)مفهوم کیفیت سود در بحث مدیریت سود
1-3-2)عناصر تأثيرگذار بركيفيت سود
1-1-3-2)روشهاي مورد استفاده حسابداري
2-1-3-2)درجه اطمينان برآوردهاي حسابداري
3-1-3-2)قابليت اعتماد سود
4-1-3-2)ساختار سرمايه
5-1-3-2)حفظ و نگهداشت سرمايه
6-1-3-2)هزينه هاي اختياري
7-1-3-2)ويژگي(كيفيت)مديريت
8-1-3-2)ويژگيهاي مالي
9-1-3-2)عوامل سياسي و اقتصادي
2-3-2)روشهاي ارزيابي كيفيت سود
3-3-2)كاربرد تجزيه و تحليل عناصر صورتهاي مالي مرتبط با بحث مدیریت سود
1-3-3-2)تجزيه و تحليل ترازنامه
2-3-3-2)تجزيه و تحليل صورت جريان وجوه نقد
4-2)صورت جريان وجوه نقد و حسابداري تعهدي
5-2)اهميت اطلاعات مبتني بر جريانهاي نقدي در ارزيابي واحدهای انتفاعی
6-2)مبانی نظری مربوط به مديريت سود
1-6-2)فرضیه طرح پاداش
2-6-2)فرضیه قرارداد بدهی
3-6-2)فرضیه هزینه سیاسی
4-6-2)تئوری نمایندگی
5-6-2)انواع قراردادها و نظريه نمايندگي
1-5-6-2)قرارداد برمبناي رفتار يا زمان
2-5-6-2)قرارداد برمبناي نتيجه يا محرك
6-6-2)هموار سازي سود
1-6-6-2)انگيزههاي هموارسازي سود
2-6-6-2)ابعاد هموارسازي سود
3-6-6-2)روشهای هموارسازی سود
1-3-6-6-2)تنظيم زمان معامله
2-3-6-6-2)روشهاي تسهيم هزينه
4-6-6-2)انواع هموارسازي سود
7-6-2)حسابداري تعديلات جامع
8-6-2)حساب سازي
9-6-2)مديريت سود خوب در برابر مديريت سود بد
10-6-2)مدیریت سود و تقلب حسابداری
11-6-2)نقش مدیریت و کمیته حسابرسی در ارتباط با مدیریت سود
12-6-2)مدلهای اندازهگیری مدیریت سود
1-12-6-2)مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری(مدل جونز،1991)
2-12-6-2)مدل اقلام تعهدی یگانه
3-12-6-2)مدل جمع اقلام تعهدی
4-12-6-2)مدل توزیعی
7-2)مبانی نظری مربوط به بازده سهام
8-2)شرکتهای فرعی، اصلی و گروه
پیشینه پژوهش
منابع