پاورپوینت اندازه گیری نیرو گشتاور و کرنش

پاورپوینت اندازه گیری نیرو، گشتاور و کرنش دارای 23 اسلاید وبا فرمت پاورپوینت وقابل ویرایش — پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —- اسلاید ۱ : روشها مکانیکیپاورپوینت اندازه گیری نیرو گشتاور و کرنش|32040424|feather|پاورپوینت اندازه گیری نیرو گشتاور و کرنش
هم اکنون فایل با مشخصه ی پاورپوینت اندازه گیری نیرو گشتاور و کرنش وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

پاورپوینت اندازه گیری نیرو، گشتاور و کرنش دارای 23 اسلاید وبا فرمت پاورپوینت وقابل ویرایش

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-اسلاید ۱ :روشها

–استفاده از خاصیت فنری اجسام ( در محدوده کشسان)–استفاده از توازن نیروها ( اهرم بندی، چرخدنده)–تبدیل نیرو به فشار ( فشار سنج ها)

–استفاده از خاصیت پیزو الکتریک ( نیرو سنج کریستال پیزو الکتریک)–کرنش سنج مقاومت حساس ( استرین گیج)–تبدیل نیرو به جابجایی ( مثل LVDT)

اسلاید ۲ :استفاده از خاصیت کشسانی اجسام.۱جسم کشسان در اثر اعمال نیرو تغییر طول می دهد( اجسامی مثل تیرها، میله ها ….)

اسلاید ۳ :روشهای اندازه گیری خیز ناشی از اعمال نیرو۱- استفاده از روشهای مکانیکی مثل Dial gauge۲- روشهای الکترومکانیکی– مبدل پیزو الکتریک–LVDT–استرین گیجاسلاید ۴ :آرایش استرین گیج (روزت) برای اندازه گیری کرنش (تنش)* وقتی تنها تنش در یک جهت مورد بررسی قرار می گیرد* هزینه کمتر (به صورت تک ارزانتر از Biaxial و Tri axial )

اصلی مشخص باشندآرایش های سه محوری موقعی استفاده می شوند که تنش های اصلی مورد نظر باشد ومحور های اصلی مشخص نباشداسلاید ۵ :اندازه گیری گشتاور و توان

–مقدار تمایل و توانایی نیرو برای چرخاندن جسمی که تحت اثر آن نیرو قرار دارد، حول یک محور

–حاصل ضرب نیرو در فاصله Nm))

–ایجاد پیچش در (محور)