خرید و دانلود تحقیق بررسی آزمایش تنش – کرنش در آزمایشگاه مقاومت مصالح

مقدمه:آزمایش کشش یکی از معمولی ترین آزمایشهای کاربردی در مقاومت مصالح بوده و هم چنین یکی از مهمترین آزمایش های مکانیکی است که جهت بدست آوردن خواص مورد استفاده قخرید و دانلود تحقیق بررسی آزمایش تنش – کرنش در آزمایشگاه مقاومت مصالح|30013011|feather|خرید و دانلود تحقیق بررسی آزمایش تنش , کرنش در آزمایشگاه مقاومت مصالح
هم اکنون فایل با مشخصه ی خرید و دانلود تحقیق بررسی آزمایش تنش – کرنش در آزمایشگاه مقاومت مصالح وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.مقدمه:آزمایش کشش یکی از معمولی ترین آزمایشهای کاربردی در مقاومت مصالح بوده و هم چنین یکی از مهمترین آزمایش های مکانیکی است که جهت بدست آوردن خواص مورد استفاده قرار می گیرد . برای طراحی قطعات ،سازه ها یا آنالیز و محاسبه تنش و تغییر شکل سازه ها ناچاریم مشخصات مکانیکی از قبیل مدل الا سیستم E ،ضریب پراسون ،تنش تسلیمOY̕و تنش تنهایی و شکل پذیری را داشته باشیم .هدف از آزمایش کشش :بررسی رفتار تنش ـ کرنش فلزات و بدست آوردن مشخصات مکانیکی آنها میباشد . از جمله درصد کاهش سطح مقطع ، درصد ازدیاد طول ، تنش تسلیم و...طریقه آزمایش:ابتدا چهار جنس مختلف از مواد را انتخاب می کنیم از قبیل مس،فولاد،برنج،آلومینیم و آنها در داخل دستگاه تست خستگی قرار می دهیم و به آرامی به هر جنس نیروهای پیوسته و منظم وارد می کنیم و با هر بار ازدیاد نیرو ازدیاد طول را یادداشت میکنیم و نمودار این نیروها را در نمودار تنش کرنش رسم می کنیم و از نمودار نقطه تسلیم و نقطه شکست هر جنس را پیدا می کنیم.